Blog Archives

Chiếc vĩ cầm 1 dây

Chiếc vĩ cầm một dây Đừng nản lòng, cứ tiếp tục và bắt đầu chơi lại dù chỉ với một dây đàn. Niccolo Paganini, một nghệ sĩ vĩ cầm đầy sắc thái và tài năng của thế kỷ 19 đang … Continue reading

Aside | Posted on by | Tagged | Leave a comment