Nội Quy / POLICY

Quy định chung

*Một khóa học gồm 8 buổi học ( 2 tháng)

*Một tuần học viên sẽ học 1 buổi với thời gian 45 phút (hoặc 30′)

*Học viên được nghỉ tối đa 1 buổi học/1 khóa học (báo cho giáo viên biết ít nhất trước 24h) và sẽ được học bù sau đó (không áp dụng với các lớp học nhóm)

*Trường hợp học bù phụ thuộc vào sự thuận tiện của giáo viên.

*Trong trường hợp học viên đến muộn,giáo viên có trách nhiệm dạy nốt phần thời gian còn lại.

*Học viên mới sẽ được kiểm tra trình độ và dự lớp Miễn Phí!

*Học viên đăng ký và đóng học phí trước 1 tuần cho khóa học mới.

*Học viên học đủ 4 khóa học có thể đăng k‎ý kiểm tra chuyển trình độ.

*Học phí không bao gồm sách học và đồ dùng học tập.

+Trường hợp học viên nghỉ học quá 4 buổi Happy Music có thể nhận học viên mới vào thay thế.Nếu học viên cũ muốn quay lại học tiếp tục sẽ phải chọn thời gian học phù hợp khác.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Rules

1.One course = 8 lessons ( 2 months)

2.One weekly lesson lasts 45 minutes (or 30’)

3.One make up lessons (in one course time)is granted to sick or business leaves informed in advance at least before 24h by students (But not available for Group lessons)

4.Make up lessons will depend on teacher’s availability.

5.For a late attendance, teacher are responsible to teach the rest of the hour.

6.Registration and payment should be made 1 week before the course starts.

7.New students are auditioned to check the level and observe the class FREE!

8.Students who study enough 4 courses can take an examination to move to higher level.

9.The fee do not include books and learning materials.

10.Students who absent for more than 4 lessons,the studio may assign the lesson time to a new student.If student wish to study again,may have to choose another available time.

Advertisements

2 Responses to Nội Quy / POLICY

  1. Anonymous says:

    hoc phi violin la gi a

  2. Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Happy Music để biết thông tin chi tiết nhé.Cảm ơn bạn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s